Joomuk | Taekwon-do
16278
page-template-default,page,page-id-16278,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive
 

Taekwon-do


HISTORIE TAEKWON-DO

Když 11. dubna roku 1955 bylo v hlavním městě Jižní Koreje, v Soulu, generálem Choi Hong Hi a jeho týmem poprvé oficiálně představeno veřejnosti nové, moderní umění sebeobrany pod názvem Taekwon-Do, nikdo netušil jak populární se jen za několik málo let stane. Dnes, pouhých 49 let od jeho vzniku, jej aktivně vyznává již více jak 100 miliónů lidí po celém světě. Přestože se snad již každý z Vás s technikami Taekwon-Do setkal (ať již na exhibicích, sportovních utkáních nebo i v mnoha akčních filmech), stále se o něm mezi širokou veřejností neví dost. Proto jsme se rozhodli Vám jej také touto cestou trochu přiblížit.

SEBEOBRANA

Smyslem Taekwon-Do bylo vytvořit za pomocí poznatků moderní vědy a techniky takové umění sebeobrany, které by se dalo velice efektivně použít v dnešní moderní době a které má možnost v rámci svých schopností naučit se každý. Mimo to se jednalo o umění sebeobrany, které mělo za úkol přímo konkurovat japonskému karate, neboť korejci byli japonci utiskování po velice dlouhou dobu. Neméně důležitým prvkem výuky je však také aspekt morálních principů, který má tvořit člověka čestnějšího, zdvořilejšího, vytrvalejšího, sebevědomějšího ap. Typické je dnes Taekwon-Do především svou velkou silou, propracovanou technikou nohou, rychlostí, obratností a tak není nic překvapujícího, že např. i v mimoasijských zemích jako USA, Argentina nebo Polsko je Taekwon-Do mnohem populárnější nežli karate nebo ostatní bojová umění. Mezi hlavní přednost výuky Taekwon-Do patří jeho ucelená a v mnohém dokonalá skladba, která zaručuje neustálou možnost zdokonalování se v technikách po mnoho let nebo i po celý život. Základním prvkem výuky je nácvik základních pohybů. Uvážíme-li, že ve velké patnáctidílné dílné encyklopedii Taekwon-Do je přesně popsáno přes 3.300 nejrůznějších technik a pohybů, přičemž k plné dokonalosti jeho provedení nestačí někdy ani rok výuky, můžeme s jistotou říci, že tomuto umění sebeobrany se můžeme opravdu věnovat po celý život.

TECHNICKÉ SESTAVY

Po zvládnutí určité skupiny základních pohybů, jsou tyto sdruženy do technických sestav. Těchto sestav je celkem 24 a jsou rozděleny do skupin podle náročnosti. Technická sestava, podobně jako i v jiných bojových uměních, představuje boj proti imaginárním protivníkům pomocí kombinací mnoha technik. Pro velkou část studentů je nejatraktivnější část Taekwon-Do výuka volného boje. boj v Taekwon-Do Vytvořený systém nácviku je rozdělen do několika fází, z nichž každá má nejprve studenta naučit určitou vlastnost, která je v opravdovém boji potřebná (efektivní vzdálenost mezi soupeři, kombinace technik, efektivní obrana, tvrdé zakončení boje ap.). Protože ale v tréninkovém boji nelze použít na soupeře techniku plnou silou, která by mohla mít za následek i velice nebezpečné zranění soupeře, existuje v Taekwon-Do speciální forma výuky, silové přerážení. Zde má možnost každý student vyzkoušet si svou skutečnou sílu. Např. na exhibicích můžete často vidět přerážet 5-7 cm dřevěné desky, 10-15 střešních tašek jednou ranou, sekání cihel nebo ledových ker, přelomení desky špičky prstů ap. Neméně důležitou formou výuky Taekwon-Do je nácvik obecné sebeobrany, kdy se studenti učí bránit v situaci, kdy je soupeř nečekaně chytne za oděv, končetiny, vlasy, nebo je začně např. škrtit. Důležitá složka tréninku Taekwon-Do je také posilování, otužování, zvyšování kloubní pohyblivosti, nácvik rychlosti a obratnosti (při speciálních přerážecích technikách se kope nohou např. ve výškách okolo 2,5 metru, kde se teprve láme umístěna dřevěná deska). Neméně bůležitá je také výuka teorie a to jak technická, tak i historická, mravní a etická. Spojením všech těchto jednotlivých částí výuky v celek se můžeme přibížit k mistrovství Taekwon-Do, to je k vlastnímu umění sebeobrany. Přestože je nespočet studentů Taekwon-Do, existuje jich jen velmi málo, kteří o sobě mohou tvrdit, že dosáhli tohoto mistrovství. silové přerážení Smyslem této výuky je připravit studenta tak, aby byl schopen kdykoli a kdekoliv se ubránit jednomu nebo i více útočníkům, a to jak neozbrojeným tak i ozbrojeným. Navíc celá forma sebeobrany by měla být prováděna reflexivně, bez jakékoliv předchozí přípravy. Hwang Ho Yong Zpočátku v padesátých letech se Taekwon-Do zavádělo především jako armádní způsob boje, dnes jsou však již všichni studenti Taekwon-Do sdruženi v civilní mezinárodní federaci Taekwon-Do (ITF). Tato organizace zajišťuje výuku Taekwon-Do po celém světě, zajišťuje růst technické vyspělosti cvičenců (10. žákovských stupňů a 9. mistrovských stupňů) a také pořádá mezinárodní semináře i soutěže v Taekwon-Do, a to včetně mistrovství světa či Evropy.

V České republice jsou všichni studenti Taekwon-Do ITF sdruženi pod Českým svazem Taekwon-Do ITF ve 26 registrovaných školách. Dohled nad výukou má již od roku 1987 korejský mistr Hwang Ho Yong (IX. Dan), který také jako jedinný v České republice v rámci Českého svazu Taekwon-Do ITF zvyšovat cvičencům žákovské i mistrovské technické stupně. Do současné doby mistr Hwang udělil v naši republice již více jak 400 mistrovských stupňů Dan, přičemž v naší škole JOOMUK Frýdek – Místek působí 8 z nich. Od roku 1992 má Česká republika také velice úspěšnou státní seniorskou a od roku 1997 také juniorskou reprezentaci. Také naše škola již vychoval své první juniorské reprezentanty ČR (Ondřej Mokrosch, Kateřina Weizerová, Lucie Pavlásková).